Europeada: Nic njejo se gibało, smy dejali rozsuźiś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 18. apryl 2019

Z Chrósćic/Chrostwitz. Franciska Albertowa, pśistajona Domowiny za serbske młoźinske źěło w měsće, jo na głownej zgromaźinje Domowiny se zjawnje dopšašowała dla Serbskich koparjow a Europeady. Dla cogo jo pśedsedaŕstwo Domowiny tak malsnje wusuźiło pśeśiwo wóli dolnołužyskeje župy? [K dopomnjeśu: Wóno jo wobzamknuło, až Serbske koparje ako mustwo njepójědu na Europeadu. Město togo zestajajo se měšane mustwo Dołojcnych a Górjejcnych Serbow, źož kuždej „frakciji“ pśipadnjo źělba wót 50%]. Zaprědka ga jo było to grono, až te „praktikarje“ deje se wobjadnaś, to groni towaristwo Sokoł a Serbske koparje. Pśi tom su z dolnołužyskego boka se wěcej razow pilnowali wó dalšne rozgrono ze Sokołom ‒ jo Albertowa skjaržyła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś