Komentar

Strukturna změna: Jo, ale ...

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 11. apryl 2019

K artikeloju „Zachopjeńk rozgronow jo wažny był“ na 1. boku.

Kontrowersna tema jo strukturna změna wót swójogo zachopjeńka. A to buźo tak wóstaś we pśichoźe. Rowno dla tog dej se wjele wó tom powědaś. Derje, až jo se to stało slědny tyźeń w Serbskem domje.

Ta diskusija, tak wjele dej južo doprědka gronjone byś, jo zwětšego jadnu wěc pokazała: Dej se wjele wěcej wó tom powědaś. Dokulaž teke Serby maju kradu wšake pśedstajenja a su nazběrali we swójich pówołanjach wjelgin rozdźělne nazgónjenja. A pšašanje „Źo comy“, to jo ta diskusija jasnje pokazała, dawno njejo rozwězane. Nawopak.

Serbske rucnikarje su reagěrowali zwětšego z njerozměśim na naraźenja wědomnostnikow. Wóni naźěłaju wšykno ze swójimi rukami, a mógu toś te wěcy pótom pśedaś. Wóni twórje z tym praktiske gódnoty. A njebudu z tym bogate. Nawopak jo Heinz Lehnitzke wulicował, až musy ako wuměńkaŕ hyšći połnje źěłaś. Dokulaž njejsu byli pjenjeze, aby něco nažarili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś