Pjerwjej Saul, pótom Pawoł

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 04. apryl 2019

Z Janšojc/Jänschwalde. W ramiku serbskego bibliskego krejza su se zmakali 21. měrca šesćo serbske kśesćijany na rozgrono w janšojskem wósadnem domje. Tema jo był Saul, ten pśegónjowaŕ kśesćijanow. Jomu jo se njegluka stała a to jo jogo tak radikalnje pśeměniło, až jo se dupiś dał. Wót togo casa jo musał wjele śerpjeś, ale jo był kšuty wójowaŕ za wěc Kristusa.

W ramiku zmakanja w Janšojcach su se zaběrali z bibliskimi knigłami Pósołske statki we 9. kapitlu, werš 3-19. Tam jo wopisane tšojenje wót Damaskusa, kótarež jo se stało, ako jo był Saul ducy pó droze do Damaskusa. Tam se slědujuce w bibliji wopisujo: Napśismo jo jogo swětło z njebja wobswěśiło. Toś to swětło jo tak mócne było, až Saul jo na zemju padnuł. A wón jo słyšał jaden głos, ten jo gronił: Saul, Saul, cogodla pśegónjujoš?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś