„Žeńska mjelc w zgromaźinje“

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 28. měrc 2019
Faraŕki a ceptaŕki (žeńske fararjow abo ceptarjow) su nawjedowali Žeńskecu pomoc. Pśikład jo Elisabeth Worchowa z Janšojc, žeńska janšojskego ceptarja Hermanna Worcha. Wóna stoj ako lěwa prězy na fośe. (Pšawa prězy: Laxojc babka). Foto: Krawcojc Archiw

Na Serbskem bliźe dnja 6. měrca jo była tema „Žeńska, móc a ewangelska cerkwja“. Gósći stej byłej faraŕka Katharina Köhlerowa a Stefanie Krawcojc. W pśedslědnem wudaśu smy pśedstajili, což K. Köhlerowa jo wulicowała. Źinsa pišomy wót historiskeje situacije žeńskich w ewangelskej cerkwi.

Źinsa jo „faraŕka“ žeńska, ako farari. Dłujko su pak žeńskim fararjow gronili „faraŕki“. To jo zachopiło se pśeměnjowaś, ako žeńske su 1908 w Pšuskej směli na uniwersitach študěrowaś. K tomu jo Bramborski Casnik 1916 pisał: „W Barlinju jo w amerikańskej cerkwi prěny raz žeńska ako faraŕka hustawjona. Nam njoco to se zdaś pšawje byś, pśeto sw. Pawoł groni: Žeńska mjelc w zgromaźińe. Žeńske mógu we wótwardowańu chorych a nuznych dosć a na dosć swoju lubosć k Jezusu pokazaś.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś