Cerkwine krejze budu skóro fuzioněrowaś

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 28. měrc 2019

Z Drjowka/Drebkau. Synoda cerkwinego krejza Zły Komorow–Grodk jo sobotu na swójom wobradowanju zwóliła, až jich krejz dej se pśibiś susednym cerkwinym krejzam. Wósady złykomorojskeje strony pśizamknu se krejzoju Dolna Łužyca, grodkojska strona krejzoju Chóśebuz, a wósaźe Łuty (Lauta) a Łuty-werk na swójo samske póžedanje krejzoju šlazyńska Górna Łužyca. Za to jo zgłosował wjeliki źěł synodalow. Taku powěsć smy zgónili z chóśebuskeje promštownje.

Fuzija cerkwinych krejzow dej chopiś płaśeś 1. januara 2020. Krajna cerkwja musy ju hyšći dowobzamknuś, ale jeje pśizwólenje naglěda se něnto ako wěste.

Pótrjebnosć fuzije jo nastała dla małeje licby wěrjecych. Jich licba we cerkwinem krejzu Zły Komorow–Grodk lažy nižej 10.000.

Plany nowego rědowanja tśich cerkwinych krejzow jo wuźěłała wósebna źěłowa kupka pód wjednistwom promšta ewangelskeje cerkwje Barliń–Bramborska–šlazyńska Górna Łužyca dr. Christiana Stäbleina. Wóni su cełe lěto na nich źěłali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś