Za Dolnu Łužycu gódna wěc: Stronine mjenja fararja Šwjele

Awtor: Alfons Wicaz stwórtk, 21. měrc 2019
Jadnaŕka Ludowego nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa. Foto: Hanka Šěnec

Alfons Wićaz jo pšašał jadnaŕku LND Marku Maćijowu za rezultatami łońskego lěta a za lětosnymi nadawkami nakładnistwa.

Co jo za Was było to nejwažnjejše a nejwuspěšnjejše łoni?

Marka Maćijowa: Ja mam za nejwěcej raźone, až někotare (górno)serbske awtory a awtorki maju nowe knigły, mjazy nimi Lubina Hajduk-Veljkovićova krimi „Módre buny“, Kśesćijan Krawc „Sej statok stajili“, Benedikt Dyrlich prědny źěł swójeje awtobiografije „Doma we wućekach I“ we serbskej a nimskej rěcy kaž teke na pólu źiśeceje literatury Jurij Koch a Jěwa-Maria Čornakec nagromadu dwóje knigły. To su naše lazowarje derje pśiwzeli.

Co njejo se łoni derje raźiło a dla cogo?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś