PŠAŠATA RĚPA

Štorm a wichaŕ – Take wjedro jo tšašne!

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 14. měrc 2019
Štorm se pśibliža kupje Öland w Baltiskem mórju (Šwedojska). Foto: Arnold Paul/wikimedia commons

Lube źiśi,

slědny tyźeń njejsom za Was pisała. Som była doma. Mójo góle jo chóre było. Sćo Wy strowe? Tuchylu jo lažko, se pśezymnjeś. W źiśownjach jo tuchylu wjele wochlawow a wochlacow!

Wina jo teke to njerědne wjedro. Wence se źo, w někotarych jsach gronje „wence se pada“. Wšo jo šere. Mrokawy pušćaju jano mało swětła na zemju. Wušej togo jo štorm. Rědnje jo we jśpje. Wšak mógu nam wence śańke cygle na głowu padnuś. Wichaŕ sobu terga a chyta gałuzy pó chódnikach.

Powětš jo zapšawym wětš, ako se gibjo. Wětš móžo duś, se chwjaś abo stojaś. Aby wětš nastał, ga su wšake warsty powětša notne. Wóni deje měś wšake temperatury.

Na pśikład wogrějo se powětš nad zemju malsnjej nježlic nad mórjom. Pótom se wurownujo śišć: Śoplejšy powětš jo lažčejšy. Togodla wón se zwiga. Tak nastanjo źěra. Do źěry leśi chłodnjejšy powětš wót mórja. Powětš zachopijo se stakim pógibowaś. Ten ceły proces stanjo se w nocy wótnowotki, ale znak. Wšak jo nocy powětš nad mórjom śoplejšy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś