Žywjenje fararjow jo se kradu změniło w běgu casa

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 14. měrc 2019
Zachadnu srjodu jo Serbski muzej pšosył na Serbske blido k temje „Muske, žeńske a móc w ewangelskej cerkwi“. Prězy sejźitej faraŕka Katharina Köhlerowa (lěwa) a stawiznaŕka a casnikaŕka Stefanie Krawcojc. Foto: W. Měškank Foto: Archiw Krawcojc familije

Z Chóśebuza/Cottbus. Slědne „Serbske blido“ Serbskego muzeja su zarědowali 6. měrca w ramiku Bramborskego žeńskecego tyźenja. Moto togo zmakanja jo, doslědnje, był wusměrjony na póśěgi mjazy ženskimi a muskimi: „Muske, žeńske a móc w ewangelskej cerkwi“. Gósća stej byłej teologowka, faraŕka a serbska dušepastyŕka Katharina Köhlerowa tak ako stawiznarka a serbska žurnalistka Stefanie Krawcojc. Katharina Köhlerka farari wót lěta 2011 w dešańskej wósaźe. Pśišło jo 10 luźi, kuratorka Serbskego muzeja Christina Kliemowa jo moderěrowała ten wjacor.

Katharina Köhlerowa jo wulicowała z cerkwineje historije a wót togo, což wóna jo dožywiła we swójich wósadach. Stefanie Krawcojc jo wulicowała wót faraŕkow a jich situaciji. Pjerwjej ga su gronili žeńskim fararjow „faraŕka“. Źinsa jo „faraŕka“ jadna žeńska, ako farari. To mógu žeńske mjaztym 75 lět, nanejmjenjej w našej krajnej cerkwi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś