Dłujki puś krotkich kšoceńkow

Awtor: Werner Měškank stwórtk, 14. měrc 2019

Na nowy mjasec swěśi Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. jubilej: Wót 14. apryla hobstoj wóno 25 lět. Gaby kśěli wšykno jano nalicyś, což jo towaristwo resp. což su cłonki towaristwa a jich pśijaśele a zwěstkarje naźěłali, by se mógało lažko jadno cełe hudaśe Nowego Casnika abo wěcej napołniś.

Mamy hušej tśi lětźasetki cerkwinu źěłowu kupku Serbska namša (KSN). Cerkwina kazń EKBO z lěta 2005, kótaraž hobjadna cerkwine źěło ze Serbami, na tudejšnych kśesćijanow wósebnje źiwa. Wót lěta 2006 hobstojeca Serbska pśirada EKBO jo se hopokazała ako dobry srědk a zwěstk mjazy bazu hokoło Chóśebuza a Slěpego a hušnosću w Zgórjelcu. Cerkwine wjednistwo njoco Serbow wěcej dopśenimcowaś. Źěło a hutwórjenje serbskeje wósady w Dolnej Łužycy su cerkwine zastojniki pśez zajźone lěta pśewóźowali z pśijaznymi słowami a žednymi mimo cwiblowanja dobrymi statkami.

Spokojom weto njejsom, pśeto toś to towaristwo jo se w lěśe 1994 do žywjenja spórało z głownym zaměrom, aby wjadło do hutwórjenja pórědnego města za serbskego fararaja (abo faraŕku). To se dotychměst bóžko njejo raźiło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś