Spěchowańske towaristwo 25 lět

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 14. měrc 2019

Dolnoserbska rěc w cerkwi ­– to jo TEN zaměr Towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi. A toś to našo towaristwo swěśi něnto južo swój 25. jubilej.

14. apryla 1994, za mjasec jo to běrtyl stolěśe mimo, su se zmakali serbske kśesćijany a jich pódpěrarje w Dešnje. Tam su toś to towaristwo załožyli.

Głowny zaměr jo był, aby měli jadno towaristwo, kótarež móžo serbskego dušepastyrja pśistajiś. To jo se wót lěta 2002 teke z běrtyl źěłowym městnom stało. Prědny dušepastyŕ jo był Juro Frahnow. Tegdy su dostali pjenjeze ze wšakich žrědłow, mjazy drugim wót Domowiny. Lěto abo dwě lěśe jo to derje tak běžało, ale pótom su te pjenjeze byli wše. Wudroga jo był koncern LAUBAG, kótaryž jo płaśił wjele lět za serbske dušepastyŕstwo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś