Albin Moller ako kjarližaŕ

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 14. měrc 2019
Wurězk z Mollerowych spiwaŕskich z jatšownym kjarližom: Kněžo Bog wóśc stwóriśel wšog swěta...

Wót Mollerowych kjarližow, ako se namakaju we tych prědnych serbskich knigłach, jo powědał komponist Sebastian Elikowski-Winkler z Barlinja.

Wón sam jo se z Mollerowymi kjarližami južo ako komponist zaběrał: we lěśe 2015 jo wón stwórił styrigłosnu kompoziciju za chory na pódłožku kjarliža Graduale, kótaryž Moller jo pśestajił we swójich spiwaŕskich kniglickach z łatyńskeje do serbskeje rěcy.

Za cas Mollera su byli nimske Lutherowe spiwaŕske knigły rozšyrjone, wósebnje wudaśe z lěta 1529, pomjenjone Klugsches Gesangbuch, śišćane we oficinje śišćarja Josepja Klugego. Elikowski-Winkler jo woboje knigły pśirownał.

Mollerowe knigły njejsu wósebnje wupyšnjone, we nich feluju bildy. Wóni wobstoje z nimskego pśedsłowa, serbskich kjarližow a katechizmusa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś