Moller ako botanikaŕ

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 14. měrc 2019

Albin Moller jo zestajał we lěśe 1582 lisćinu ze 240 zelami a rostlinami: „NAMENN DER VORNEMBSTEN ARTZNEYKRÄUTER IHNN LETEINISCHER, DEUTZSCHER UNND WENDISCHER SPRACHEN...“. Wót togo jo wulicował Jens Martin z Pódstupima, awtor słownika serbskich rostlinowych mjenjow, kótaryž jo tu lisćinu za swóje knigły teke wužywał.

Moller jo zběrał mjenja rostlinow na pógónjenje Leonarda Thurneyssera (1531-96), kótaryž jo wót lěta 1571 źěłał ako gójc na dwórje bamborskego kurwjercha Johanna Georga. Thurneysser jo źěłał na 10-zwězkowych zelowych knigłach. A wón jo Molleroju dał nadawk, aby za njogo mjenja rostlinow wuzgónjował.

Pśez pśirownanje z drugimi, pózdźejšymi žrědłami jo Jens Martin wuznał, až jadnab 160 mjenjow jo awtentiskich, z luda. Mjazy nimi namakaju se mjenja kaž rot(w)ica (pla Mollera Rohtytze) ‚Rainfarn‘, kósćiwadło (Kussy wadle) ‚Beinwell‘, cerwjeny muš (Zerwony Mys) ‚Acker-Gauchheil‘, woman (Hohmann) ‚Echter Alant‘, kótarež su teke hyšći źinsa na jsach znate.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś