Jogo niša: kalendaŕ za wšykne we casu gregorianskeje reformy

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 14. měrc 2019
Mollerowa pratyja za lěto 1622, wudana w Praze w českej rěcy. Original namakajo se we Českej narodnej bibliotece.

Pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner jo wobswětlił źěłabnosć Albinusa Mollerusa na pólu astrologije a astronomije. Tegdy, na zachopjeńku „nowego casa“ (epocha pó srjejźowěku) njejo granica mjazy nima była hyšći wótša.

To běźenje heliocentriskego a geocentriskego modela swěta jo hyšći trało. A teke wucone luźe su wěrili, až gwězdy a planety su měli wucynk na kjabel luźi, kaž teke na wjedro, na žni a na móc gójecych zelow. Astronomy su wiźeli na njebju zjawjenja, kótarež teke nowa Kopernikowa wucba njejo pśemógła rozkłasć: k eksemplu wjazym kometow abo nastaśe nowych gwězdow. A stakim su wóni je wukładowali ako Bóže znamje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś