Jogo znamje: kružydło a globus

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 14. měrc 2019
Albinus Moller, drjeworězba (Holzschnitt), zgótowana wokoło lěta 1600, original we wobsejźeństwje załožby Franckesche Stiftungen zu Halle.

Z Chóśebuza/Cottbus. W Tšupcu za fararja wustawjony, a jano połtera lěta pózdźej zasej wótsajźony – Albin Moller (1541/42–1618; we latinizěrowanej formje Albinus Mollerus) jo cas žywjenja žurnje słužył swój klěb z pisanim astronomiskich pratyjow. Nagromadu 118 publikacijow z jogo pjera jo znatych. Na bildach, kótarež su we jogo wjelich pismach a knigłach wótśišćane, źaržy wón w rukoma kružydło (Zirkel) a globus, a nic faraŕske knigły abo kśicu. Do historije serbskego ludu jo se wón zapisał pśez to, až jo napisał a wudał prědne serbske śišćane knigły – bjatowaŕske a spiwaŕske knigły z małym katechizmusom. Wón jo jim dał bejnje dłujki titel: Ein Ewigwerender Kirchen Calender, wie man den Sontags Buchstaben, die zeit zwischen dem Christage und Fastnacht gründlichen erfinden möge : Auch ein Wendisches Gesangbuch, darinnen auff die Hohe Fest, die Introitus, Kyrie, & praefationes, in Lateinischer und Wendischer Sprache, und die Geistliche Lieder, auch etliche Psalmen Reimweise begriffen, neben den Gebetlein. Auch der Kleine Catechismus mit dem Tauff und Tr[ae]wb[ue]chlein, Wendisch vertiert

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś