Skóro budu zagronitego za serbske nastupnosći połnje pśistajiś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 14. měrc 2019

Z Lubina/Lübben. Parlament wokrejsa Damna−Błota (Dahme-Spreewald) jo srjodu pśed dwěma tyźenjoma wobzamknuł pśeměnjone głowne wustawki (statut za wokrejsne zastojnstwo). Do nich su zapisali, až wokrejs dej měś pśistajonego zagronitego za serbske nastupnosći. To wobzamknjenje jo se stało jadnogłosnje − jo Casnikoju gronił Dieter Freihoff, we cesnem amśe zagronity za serbske nastupnosći we wokrejsu Damna-Błota. Něnto źěła se na zjawnem wupisanju togo źěłowego města.

K dopomnjeśu: Bramborski parlament jo 2018 wobzamknuł pśeměnjonu Serbsku kazń, źož jo wóttychměst wustawjone, až zagronite za serbske nastupnosći we wokrejsach deje byś połnje pśistajone, a až kraj Bramborska buźo te kosty njasć.

A hyšći jadnu wěc su we nowych wustawkach pśeměnili: mjenja jsow a gmejnow, ako laže we serbskem sedleńskem rumje, su tam něnto oficielnje na nimske a serbske napisane.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś