Prezidium Domowiny: za FUEN kandiděrowaś

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 14. měrc 2019

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Prezidium Domowiny jo na swójom pósejźenju 6. měrca we Wórjejcach wabił za kandidaturu za prezidium FUEN, Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšynow. Na pśiducem FUEN-kongresu w juniju w Bratislawje budu wuzwólowanja nowego prezidiuma.

Prezidium Domowiny napomina Serbowki a Serbow, lěc jo jadnotliwa wósoba, cłonk župy abo serbskego towaristwa, se pśizjawiś. Wobstoj móžnosć se na europskej rowninje cesnoamtski za zajmy Serbow a Domowiny zasajźiś. Mimo prezidija FUEN dajo tež dialogowy forum, kotaryž źěło prezidiuma FUEN pódpěra. Naraźenja pśiwzejo sekretariat Domowiny. Až do 23. měrca móžo Domowina wótedaś naraźenja za wólby prezidenta, cłonkow prezidiuma a europskego dialogowego foruma FUEN.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś