Serbska rěc a wósada słušatej gromadu

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 14. februar 2019

Tuchylu se diskutěrujo na wšakich městnach zjawny list cerkwinego towaristwa. 1. februara jo pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. Hartmut Leipner jen rozpósłał. Tema jo, až musymy nuznje něco za pśichod našeje rěcy cyniś. Gano ga su se wózjawili rezultaty ewaluacije Witaj-wucby. Tam jo fiksěrowane, až dajo wjele brachow a jasne jo, až muse procowanja wó rewitalizaciju pśibraś, gaž deje byś wuspěšne. Ale wó tom se tuchylu njepowěda, měni pśedsedarstwo togo towaristwa.

List jo napisany wót pśedsedaŕstwa towaristwa a měri se na wšykne. Cłonki towaristwa zwenka pśedsedarstwa njejsu byli zapśěgnjone. Hartmut Leipner jo Casnikoju napśeśiwo gronił, až źo we tom lisće zasadnje wó to, aby něco póstarcyli. List dej wubuźiś diskusiju. Detaile tam njejsu diskutěrowane, ale dej se něnto wó tom powědaś.

Nowy Casnik wózjawijo z tym ten list a pótom nagrono Hartmuta Leipnera na głownej zgromaźinje župy Dolna Łužyca.

Śicha tragedija na městnje?

Zjawny list pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś