Kak mizeru pśewinuś? Župan: „Dejmy gromaźe póžedaś, co ako Serby we šulstwje pótrjebamy“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 14. februar 2019
Zgromaźina dolnołužyskeje Domowiny: pśi mikrofonje powěda Franciska Albertowa, pśistajona za serbske młoźinske źěło w měsće. Wót togo buźomy pisaś za tyźeń. Foto: G. W.

Nic grěšnika pytaś a na drugich z palcom pokazowaś, ale gromaźe a z jadnym głosom wót kubłańskego ministaŕstwa póžedaś, což we šulach za zdźaržanje serbskeje rěcy jo trjebne. K tomu jo delegatow nagranjał župan Wylem Janhoefer na głownej zgromaźinje dolnołužyskeje Domowiny pětk tyźeń w Bórkowach. Ryjnym rezultatam ewaluacije serbskeje wucby jo wón pósćił wósebny źěł swójeje rozpšawy (Bericht).

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś