Paleńcowa licba a wjelgin dobra atmosfera

Awtor: Ines Neumann stwórtk, 07. februar 2019
Nowa stacija: imbis „By Ali Kebap & Burger“ pśi radnicy.

Z Města/Cottbus. „Wšykno buźo lěpjej“, groni se wótergi. Młogi raz tak jo, młogi raz teke nic.

Což pótrjefijo zapustowy pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma (DSG), dej se na to jasnje z „Jo!“ wótegroniś. Swój 33. jubilej ga su swěśili te 23 póriki z rědnym rejowanim, ze serbskeju rěcu a z kradu dobreju, pśisamem južu wejsneju atmosferu.

Wósebny bonus lětosa jo był ten interkulturelny. Su ga měli ako nowu staciju imbis „By Ali Kebap & Burger“ pśi radnicy. Kak jo se to stało, jo wulicował Casnikoju wjednik zapustojskego pśeśěga Elias Bisse. Wón ga jo měł južo w slědnem šulskem lěśe pśecej lichu góźinu do wobjedowego casa. Tak jo kólasował do města sebje döner kupit. Skóro jo teke drugim wuknikam něco sobu pśinjasł a na kóńcu su jomu dali rabat. Na taki part su se póśěgi wuknikow DSG k tomu imbisoju wuwijali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś