Tšuga pjenjez za projekty we Łužycy, teke na serbske pótrjebnosći buźo se nejskerjej glědaś

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 07. februar 2019

Slědna wuglowa elektraŕnja dej se nanejpózdźej wótšaltowaś w lěśe 2038, a pótrjefjonym wuglowym stronam dej se dostaś zarownanje a pomoc we wusokosći wjelich miliardow euro za pśe­twarjenje góspodaŕstwa. We Łužycy buźo se pśi tom teke na serbske pótrjebnosći glědaś.

Na to jo sobotu tyźeń, pó wjele mjasecach źěła a jadnanja, se wujadnała Komisija za góspodaŕske rosćenje, pśeměnjenje góspodaŕskich strukturow a źěło (abo krotko: wuglowa komisija). Jeje pśiraźony plan za wótstupjenje wót wugla dej se něnto ako kazń formulěrowaś a wobzamknuś. Kanclaŕka Angela Merkelowa jo signalizěrowała, až co se jomu pśichyliś.

To groni: Na Łužycu wulejo se we pśichoźe tšuga pjenjez. Z nimi dej něco nastaś, což te skóńcowane źěłowe města a zastajonu wuglowu industriju narownajo. Łužyca dej ako region atraktiwna wóstaś a nic hyšći raz do krize padnuś, kaž južo raz pśi kóńcu DDRskego casa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś