Pó ewaluaciji jo cas za kubłańsku klawsuru

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 07. februar 2019

Z Bórkow/Burg. Lětosa dej se pśewjasć ta dłujko póžedana klawsura k temje „serbske kubłanje“. To jo wobzamknuła dolnołužyska župa na głownej zgromaźinje pětk we Wendigojc kjarcmje. Něnto jo pšawy cas za to, pśeto ewaluacija jo dokóńcowana a jeje rezultaty su zjawne – jo gronił župan Wyliam Janhoefer.

Wjednica RCW dr. Beata Brězanowa jo delegatam ned zlubiła, až RCW buźo ten nadawk pśewześ. To buźo fachowa klawsura, źož budu móc se na wuknjeński proces koncentrěrowaś a se pšašaś, kake resurse stoje k dispoziciji a za co deje se nałožyś. „Situacija buźo pominaś wót nas skobodne a zwažne rozsuźenja“, jo wóna pśipowěźeła.

Pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner jo napominał, až ewaluacija dej byś slědne warnowanje, a za tu wěc dejali wšykne mócy nałožyś. Župan Wyliam Janhoefer jo naspjet kritizěrował „prowokatiwne artikele“ we LR, źož ceptarje worduju „směšone a kaž rampa pśez wjas gónjone“. A: „My njedejali grěšnika pytaś, ale naš nadawk buźo, wšykne pód jaden kłobyk spóraś a gromaźe wót ministaŕstwa póžedaś, co my Serby w šulstwje za zdźaržanje rěcy pótrjebamy“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś