Faraŕ Fryco jo měł 200. źeń zamrěśa

Awtor: Marion Hirche stwórtk, 24. januar 2019
K cesći fararja Jana Bjedricha Fryca su swěśili 15. januara nabóžninu w Gołkojcach. Foto: M. Hirchowa

Z Gołkojc/Kolkwitz. Astrid Šramowa z Gołbina jo gjarda wobsejźarka starego testamenta w dolnoserbskej rěcy. Knigły z lěta 1796 jo sebje pla ebay kupiła. Wósebnosć tych knigłow pak njejstej jano serbska rěc a starstwo. Ale pśedewšym ten fakt, až toś te knigły jo pśestajił gołkojski faraŕ Jan Bjedrich Fryco. Gołbin ga jo źěl gołkojskeje wósady.

Toś ten drogotny stary testament jo Astrid Šramowa sobu pśinjasła na cesćeńske zarědowanje 15. januara. Na tom dnju pśed 200 lětami ga jo faraŕ Fryco w Gołkojcach wumrěł. Luźe z Gołkojc, wósadniki a Domowinarje su se zmakali pśed gołkojskeju cerkwju. Serbska dušypastyrka Katharina Köhlerowa z Dešna jo źaržała nabožninu w dolnoserbskej a nimskej rěcy. Wósadniki su połožyli dwa wěnca. Někotare wót nich su měli woblaconu bursku cerkwinu drastwu.

W Gołkojcach jo Jan Bjedrich Fryco se naroźiła 20. septembra 1747 ako syn tamnego serbskego fararja. Wót lěta 1769 do 1773 jo był rektor a archidiakon we Wětošowje, 1773 do 1778 faraŕ w Kórjenju a wót 1778 do lěta 1808 w Gołkojcach a Gołbinje. Tam jo se sednuł dał 1808 na wuměńk.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś