Su kupili muzejoju ławki ze Serbskeje cerkwje

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 24. januar 2019

Z Chóśebuza/Cottbus. Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej jo měło srjejź januara lětnu zgromaźinu. Co su wóni łoni wugbali?

Pśedsedaŕka dr. Madlena Norbergowa jo pśi góźbje gósćiny k swójomu narodnemu dnju zběrała pjenjeze za towaristwo. Te dawarje su byli šćodre, a naslědku su nazběrali 1.300 euro. „Takego wuspěcha njejsom se naźeła“, jo wóna na zgromaźinje groniła.

Pśedsedaŕstwo jo za casa wobzamknuło, za co budu te darjone pjenjeze wudaś. K prědnemu su kupili dwě originalnej ławce ze Serbskeje cerkwje. Wóni budu stojaś we nowej stawnej wustajeńcy Serbskego muzeja, we jśpě „Wěra“. „To su awtentiske ławki, wušej 100 lět stare, na kótarychž su sedali serbske namšarje we casu, źož su w cerkwi byli regularne serbske namše“, jo Norbergowa Casnikoju groniła. Woglědarje muzeja budu móc se na ławku sednuś a wochylu meditěrowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś