Pśigótuju kniglicki wó pócesćenju Kita Šwjele

Awtor: Horst Adam stwórtk, 24. januar 2019

W Bramborskej mamy wšake gremije a luźe, ako źěłaju cesnoamtski (ehrenamtlich) za to serbske. Mimo Serbskeje rady pśi bramborskem parlamenśe su to mjazy drugim Serbski wuběrk pśi wokrejsnem sejmje Sprjewja-Nysa, Serbski wuběrk w amtoma Bórkowy a Picnjo, Serbski wuběrk we wokrejsu Zgórjelc abo teke zagronite za serbske nastupnosći we wšakich wokrejsach. Teke w měsće Drjowk/Drebkau, ku kótaremuž słušaju wokolne něgajšne gmejny ako Kózle/Casel a Skjarbošć/Schorbus, taki wósebny serbski gremium źěła, a to južo 10 lět dłujko. Jomu se groni „Serbski krejz/Serbske koło“. We njom źěłaju sobu zastojnstwa, institucije a jadnotliwe paršony, kótarež kśě spěchowaś, pódpěrowaś a skšuśiś serbsku kulturu a serbsku rěc na teritoriumje města Drjowk, To su mjazy drugim šula w Drjowku, źož jo teke serbska wucba, źiśecej zagrodce w Drjowku a Lutolu/Leuthen, měsćańske zastojnstwo, zagronita za serbske nastupnosći Margitta Jurkowa, spěchowańske towaristwo za Jańske rejtowanje w Kózlem, Serbska tkajarska śpa w Drjowku.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś