Ze starych Casnikow

Z mjacow budu chołuje

Awtor: Mato Kosyk stwórtk, 17. januar 2019

Z Bramborskich Nowinow (tencas titel Casnika), 26. maj 1881. Tekst jo napisał Mato Kósyk we swójom wjerbańskem casu, źož jo ako literat swój klěb słužył a ako soburedaktor Casnika źěłał. Tekst ma kradu prjatkaŕski wjazym, a we njom se pokazujo zmyslenje Kósyka, kótaryž co na faraŕske wuknuś. Dwě lěśe pózdźej wudajo se wón do Ameriki, dokulaž w Nimskej, mimo abitury, njejo jomu taki studium dowólony. Na literarnem wótpołdnju k cesći Kósyka w Měsćańskem muzeju w nowemberje jo prof. Roland Marti, sobuawtor Kósykowych spisow, toś ten tekst chwalił, měnjecy, až teke źinsa jo wón aktualny a gódny wózjawjenja. G. W.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś