Co nam wulicujo stare wopismo górjejbranja?

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 09. januar 2019
Serbske wopismo górjejbranja, pódpisane wót fararja Biegera.

Marta Lehmannowa, roźona Měńkojc z Turnowa, jo wušej 90 lět stara a bydli cas žywjenja na swójom narodnem dwórje. Jeje starstwo njejo lažko k wugódanju, pśeto jeje licy stej gładkej a cerwjenej a mimo ropow. Jej źo se derje, wóna jo strowa a móžo sama se a swój dwór wobstaraś. Dla tog, až bydli sama, wjaseli se, gaž pśidu znate, pśijaśele abo swójźbne k njej woglědat.

K cestym woglědarjam słuša Johanna Pontowa z Drjenowa. Wobej žeńskej pśisłušatej cerkwinemu zgromaźeństwu Drjenow–Picnjo. Johanna ma za swóju słušnosć, až pomoga pótrjebnym cłonkam zgromaźeństwa. A wóna jězdźi Marśe na kafej a na rozgrono, a cyni to rada a wót wutšoby. Naspjet ma Marta k njej dowěru a dajo jej z casami pór euro sobu ako zmilny dar za pótrjebne w Africe abo hynźi na swěśe, źož luźe śerpje nuzu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś