Dolnoserbska kandidatura za załožbowu radu

Awtor: Bernd Pittkunings z Chóśebuza srjoda, 09. januar 2019

Komentar k temje „Wuzwólowanje cłonkow rady Załožby za serbski lud“

Gano jo rozpšawiła Marion Stenselowa w Serbskem radiju wó pśedstajenju dolnoserbskich kanditatow za radu Załožby za serbski lud za nowu wólbnu dobu 2019-2023. Za dwě městnje a dwě zastupnej městnje kandiděrujo dwanasćo wósobow. Jo chwalobne, až tak wjele Serbow co se cestnoamtski za styri lěta procowaś za serbski lud a za kulturne žywjenje Serbow a Nimcow we Łužycy.

Mjazy kandidatami su luźe, kenž źěłaju južo wjele lět za serbski lud, ako Marus Końcaŕ, Hanzo Wylem-Kell abo Babette Zenkerowa. Wót někotarych dalšnych njeznaju woblico, daniž mě. Wuzwólowanje do załožboweje rady buźo na 23.01.2019 pśez Serbsku radu kraja Bramborskeje. Togodla njeby ja za nikogo a nic zagronity był. Weto njeby někogo do takego wažnego amta wólił, kenž njejo se južo ako serbski procowaŕ pokazał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś