„My musymy serbsku rěc we wucbje wěcej powědaś“

Awtor: Julia Schmidt srjoda, 09. januar 2019

Ewaluacija serbskeje wucby ‒ taku temu su sebje wuzwólili we serbskej wucbje 10. lětnika w Dolnoserbskem gymnaziumje. Wucabnica za serbsku rěc Julia Schmidtojc jo z wuknikami lazowała internetowy komentar Kathleen Komolcyneje z gołkojskeje Pódgole, kótaraž jo pisała, až to wózjawjenje ewaluacije jo trjebne a až Witaj-projekt dej se zmócniś. Wukniki su dejali sami swóje myslenja wugroniś k pśichodoju Witaj-projekta. Jo-li wón wuspěšny? Trjebny? My wótśišćijomy jich měnjenja pśikrotcone.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś