Bal larbatych w Janšojcach

Awtor: Doreen Hufnagel srjoda, 09. januar 2019
Na balu larbatych su se luźe pśegótowali na wšaki part, how stej wiźeś pśezpołdnica a wódny muž. Foto: Doreen Hufnagelowa
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś