Irmgard Kulejowa jo na pśecej wujšła

Awtor: Jost Schmidtchen srjoda, 19. december 2018
Taku buźomy Irmgard Kulejowu we spomnjeśu wobchowaś: pśecej ze swójeju stafelaju ducu. How mólujo wóna na Grodkojskem swěźenju 2014 . Foto: Jost Schmidtchen

We starstwje 91 lět jo na 9. decemberu wumrěła Irmgard Kulejowa z Bukowa (Groß Buckow), znata ako serbska ludowa wuměłcowka. Wóna jo se dožywiła we starcowni w Lubušu (Laubusch).

Wóna jo była wuwucona fotografowka. Wót 1970tych lět jo mólowała ze šćotku abo drugim rědom serbske nałogi, swóju narodnu wjas Bukow (až do wótbagrowanja), a teke towarišnostne žywjenje pśed a pó politiskem pśewrośenju. Wóna zawóstajijo wjeliku zběrku swójich źěłow. K tym samym słušaju teke sukane tepichy a jatšowne jaja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś