Su se rozžognowali z Bjarnatom Rjentšom

Awtor: Horst Adam srjoda, 12. december 2018

Z Města/Chóśebuz. Wušej 100 serbskich a nimskich luźi z Dolneje a Górneje Łužyce jo pśišło zachadnu wałtoru do katolskeje cerkwje „Swěta Marija“ w Chóśebuzu, aby se how rozžognowali z Bjarnatom Rjentšom, ako běšo 14. nowembra, 81 lět stary, pó krotkej śěžkej chorosći napśisko wumrěł. Slědnu cesć su jomu wopokazali swójźbne a pśiswójźbne pśijaśele, zastupniki Domowiny, serbskich institucijow a towaristwow a něgajšny chóśebuski wušy šołta Waldemar Kleinschmidt.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś