Kak maju dźěćetka we Slěpjańskich jsach wuglědaś?

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 05. december 2018
Elvira Rathnerowa (srjejź), Hartmut Hantšo (pšaw.) wót towaristwa Kólesko a Werner Böhme wót Towaristwa za woplěwanje regionalneje kultury w srjejźnej Łužycy na pśedstajenju knigłow „Gładźarnica“. Foto: A. K. Repro: NC

Matej Handrik by se wjaselił. Na stwórtem adwenśe lěta 1918 jo ten serbski slěpjanski faraŕ prědny raz žognował to dźěćetko w cerkwi. Wšak su 1918 swěśili prědne gódy pó Prědnej swětowej wójnje. 100 lět pózdźej su wšykne dźećetka tych wósymich saksojskich jsow slěpjańskeje wósady wopisane a dokumentěrowane za pśiduce generacije . Za tym stoj towaristwo „Kólesko“, ako jo rowno wudało knigły „Gładźarnica. Die Schleifer Tracht. Slěpjańska burska drasta. Dźěćatka“. Elvira Rathnerowa jo pśigótowała teksty a jo wuzwóliła fota. Juliana Kaulfürstowa jo była lektorka, Jörg Tausch jo wugótował bildku na wobalce, Karsten Nitsch jo wótmólował a Gerald Schön jo był zagronity za wugótowanje a sajźbu. Titel „Gładźarnica“ dej cesćíś gładźarnice (woblekarki). Załožba „Doma w Slěpem, Rownem a Mułkojcach“ jo to spěchowała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś