List na redakciju

Serbske koparje tam a how

Awtor: Bernd Pittkunings srjoda, 05. december 2018

Ku komentaroju I. Neumanojc „Su naše Koparje te, ako móle? Abo te, kótarež maju samske pšawo?“ w NC 47/2018

Z komentara I. Neumannojc k problematice serbskeje kopańce som mógał wucytaś, až se cuju někotare Dolnoserby zasej raz pódtłocowane wót někotarych Górnoserbow. Take zacuśa znaju južo 30 lět. Kaž se zda, jo zgubił pśeliš wjeliki źěl Dolnoserbow ze socializmom teke swóje sebjewědobnje a pokažo se něnto rad ako wopor wšyknych. Som teke wucytał, až górnoserbskim koparjam taka chórosć njejo znata. Mógu derje rozměś, až dolnoserbske mustwo by se rad ako cełk wobźěliło na Europeaźe FUEN w lěśe 2020. Ako fanatiski Serb mam samo naźeju, až do togo lěta wumějo kuždy dolnoserbski kopaŕ někak sto serbskich słowow, dokulaž pla wšyknych drugich mustwow takego turněra jo nałog, rěc swójeje narodneje mjeńšyny wobkněžyś.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś