Pó 24 lětach su we Huštanju zas góle dupili

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 05. december 2018

Pśed 24 lětami jo faraŕ Dieter Chlopik dupił małego Daniela a Enrica we Huštańskej cerkwi, pśiduce dupjenje jo akle 2018 było we tej cerkwi, w ramiku nimsko-serbskeje namšy. To jo se južo stało dnja 17. junija. Dokulaž „faraŕ wutšobow“ Chlopik jo schórjeł, jo fararka na wumjeńku Schmidt z Kalawy zaskócyła jo z fararjom Ingolfom Kśěnku wónu namšu wugótowała. Fararka Schmidt jo swěśiła namšu w nimskej rěcy, faraŕ Kśenka jo pótom małego Wylemojc Janoša Bogumiła dupił w serbskej a nimskej rěcy. Jogo mama Sandra, jogo sotše a kmótše su byli w burskej (serbskej) drastwje.

Mały cerwjenowłosaty Janoš jo tśi lěta stary a jo pilnje słuchał na to, což su prjatkowali a spiwali pśi góźbje jogo dupjenja. Ako jo słyšał swójo słowo na dupjenje: „A teje pšawdosći płod buźo měr byś, a teje pšawdosći wužytk buźo nimjerny wótpócynk a pokoj byś“ (Jesaja 32,17), na serbskem dupjeńskem wopismje dostał, jo se to se zas a zas woglědał gjarźe drugim rozpokazał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś