Taki rjapot! Fejfka ceptarja Lempela jo se rozbuchnuła

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 05. december 2018

Z Chóśebuza/Cottbus. To znate tšojenje wót teju dweju njeplekowu Maksa a Morica z pjera Wylema Buša jo wordowało sobotu tyźeń w koncertowem zalu měsćańskego konserwatoriuma na wósebny part wulicowane! Serbski ludowy ansambel jo kazał na „Maks a Moric – koncert we wobrazach z powědarjom za źiśi wót 6 lět“.

Wylem Buš (alias Pětš Cyž) jo lazował to tšojenje „we sedymich štukach“ wjelgin derje a cysće a z emocijami. Na serbske a nimske, pśi comž wobej rěcy jo šykowanje měšał: někotare werše jo zgronił we jadnej, druge we drugej rěcy. Žedne fragmenty jo wón teke spiwał. Ten serbski tekst jo z pjera Pětša Janaša – wón ga jo Bušowe wulicowanje pśestajił, a to serbske wudaśe, wjelgin rědnje wugótowane, jo wujšło 2014 we nakładnistwje Tintenfaß.

Na jawišću jo stojał wjelicki telewizor, wokšomjony kaž drogotna bilda, na kótaremž su se pokazowali zasobu te znate, originalne chytše bildki z Bušowych kniglickow. Źiśi su toś z wócyma wiźeli a wopśimjeli, což ten powědaŕ jo jim wulicował. A tych bildkow jo było telik, až njejsu za cas koncerta wubrachowali – kaž jadno pšawe comic-tšojenje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś