Móc serbskich słow: Kósyk jo jim wutšobu gnuł

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 05. december 2018
Till Wojto spiwa solo baseń „Wšuźi stwórby“, Esther Budyšynojc jogo pśewóźujo na cello. Fośe. G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Jano rědko móžomy źinsajšny źeń dožywiś take cysto serbske tšojenja, źož serbska rěc zaznějo wótnowotki ze swójeju pśinaroźoneju witalnosću z něgajšego casa. Grono jo tudy wót togo Kósykowego wótpołdnja pětk pśed dwěma tyźenjoma w Měsćańskem muzeju, organizěrowanego wót Spěchowańskego towaristwa za Serbski muzej. To jo južo jich tśeśe take tšojenje – pó wopomnjeńskem zarědowanju k cesći historikarja dr. Frido Mětška 2016 a mósćańskego ceptarja Hanza Hühnchena łoni.

Głownu źělbu na raźenju togo literarno-muzikaliskego wjacora matej tej dwa znajarja Kósykowego twórjenja: Pětš Janaš, kótaryž jo program zestajał a teksty za njen zwuběrał (sam pak njejo pódla był), a prof. Roland Marti, ak jo ten wjacor chytśe moderěrował. Wónej ga stej 25 lět źěłałej na cełkownem wudaśu Kósykowych spisow – a nawłos pśed jadnym lětom jo jeju źěło z wujźenim slědnego, 9. zwězka glucny kóńc namakało.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś