Ze serbskeje rady

Muzejowy pedagog dej pśiś za pór lět

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 05. december 2018

Muzejowy pedagog dej pśiś za pór lět

Na pšašanje, lěc dostanjo Serbski muzej w Chóśebuzu muzejowego pedagoga, jo wótegronił wjednik muzeja Steffen Krestin, až wón nikogo wjewiźi, ako buźo jim to financěrowaś. Ale gaž buźo ten prědny tych něntejšnych kuratorow se na wuměńk sednuś, což buźo za pór lět, kśě toś to źěłowe městno tak pśeměniś, až buźo muzejowy pedagog, jo gronił.

Kuratorka Martina Noakowa jo pak se na pólu muzejoweje pedagogiki teke dalejkubłała a buźo w pśichoźe wěcej na tom pólu źěłaś.

Sobuźěłaśerje muzeja južo lětadłujko skjarže, až njamaju žednogo muzejowego pedagoga.

2019 glěda wustajeńca Fontanego teke na Serby

Steffen Krestin, wjednik měsćańskego muzeuma, jo pśilubił, až buźo 2019 wustajeńca wó Fontanem w měsćańskem muzeumje teke wusměrjona na Serby. Buźo teke dwójorěcna, jo gronił.

Serbska rada ma něnto styri wobradowanja

W pśiducem casu nakopicuju se wobradowanja Serbskeje rady dla aktualnych temow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś