„Dolna Łužyca spiwa“: Z noweju app buźo kuždy móc sobu spiwaś

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 05. december 2018
How: Tekst jadnogo spiwanja z notami. Nowa app płaśi 2,99 €.

Jano małko luźi znajo wjele serbskich spiwanjow derje z głowy. To se wuznajo z togo, až pśi kuždej takej góźbje, źož se gromaźe spiwa, wuźěluju se luźam łopjenka. Což młodu a srědnu generaciju nastupa, njebuźo to nejskerjej wěcej trjeba – kuždy móžo swóje spiwaŕske kniglicki wótněnta měś we digitalnej formje pśipódla. Rozmjej: Ludowe nakładnistwo Domowina jo wuźěłało app za smartphony a tablety „Dolna Łužyca spiwa“. Wóna płaśi 2,99 €.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś