Wjelgin tužna powěsć

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 21. nowember 2018

Smjerś móžo do jadnogo luźa, gaž jo strowy a derje na cajku, malsnje deriś a jogo wusmjerśiś. Rowno to smy musali dožywiś slědny tyźeń z Bjarnatom Rjentšom. Pónjeźele smy zgónili, až jo pśizajeśe do njogo deriło. A až derje njewuglěda, dokulaž jogo mórzgi su kšawili. W běgu tyźenja pón jo nas dosegnuła tužna powěsć, až jo Bjarnat Rjentš z 81 lětami na pśecej wót nas wótejšeł.

Dokulaž wón jo był taki wob-lubowany a až do slědnego dnja kuždy źeń wence a z luźimi, jo dostał Nowy Casnik malsnje cesćenja Bjarnata Rjentša wót wjele luźi. Wjelicku cesć jo teke dostał 5. oktobra. Na tom dnju běšo dostał Myto Domowiny. Comy jogo lawdaciju, pśednjasonu wót Marcusa Końcarja, hyšći raz wótśišćaś:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś