Su „drogowali“ z muziku

Awtor: Horst Adam stwórtk, 08. nowember 2018
Na wšakich instrumentach jo Marion Kwicojc grała a k tomu spiwała. Foto: H. Adam

Kužde lěto nazymu zmakaju se ned dwa raza cłonki Domowinskeju kupkowu Chóśebuz a Žylow. Teke lětosa jo tomu tak było. 6. oktobra běchu se wudali na zgromadny wulět do Górneje Łužyce (do Herrnhuta a do kloštarja Marienthal pśi Nysy), a tśi tyźenje pózdźej – 27. oktobra – su swěśili gromaźe Serbsku kjarmušu.

Tak ako južo cesto w slědnych lětach su byli cłonki z wobeju kupkowu z jich partnarkami abo partnarjami pśepšosone do gósćeńca „Nordstern“ w Žylowje. Něźi 50 luźi jo se pśinamakało, a pó dobrej tradiciji su dožywili serbski kulturny program. Tenraz jo z Lipska do Žylowa pśijěła Marion Kwicojc, ako njewumějo jano wjelgin derje mólowaś, ale teke wjele wušej ma za muziku a spiwanje. Južo na jadnej cejdejce jo wóna gromaźe z kupku „Kupazukow“ k słyšanjeju, a ta druga buźo skóro na pśedań.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś