908 luźi jo Serbski sejm wuzwóliło. Napśeśiwne głose se hyšći zběraju

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 08. nowember 2018

Zachadnu sobotu jo wordował Serbski sejm wuzwólony. Pśedsedaŕ wuzwólowańskego wuběrka Hagen Domaška jo nam slědujuce licby k wěsći dał:

1.282 wuzwólowarjow jo se dało registrěrowaś.

908 listow z głosami jo wordowało slědk pósłanych.

836 wuzwólowańskich łopjenow (Wahlscheine) jo wordowało spóznatych za płaśece.

828 głosowańskich cedlikow (Wahlzettel) jo wordowało spóznatych za płaśece.

Za dolnołužyske kandidaty jo wordowało nagromadu 2.173 głosow wótedanych, do sejma su pśišli pó rědu (za licbu dobytych głosow):

1. Hanz Wylem-Keł (283), 2. Jan Kósyk (267), 3. Edith Pjeńkowa (207), 4. Stefanie Kositz (193), 5. Sandra Wylemowa (181), 6. Siegbert Budyšyn (163), 7. Kito Pjeńk (160), 8. Laura Grönertojc (153), 9. Dirk Pawlik (138), 10. Christoph Haesel (106), 11. Dirk Marx (96), 12. Carola Geppertowa (67, pśez kjabel)

Dalšne kandidaty njejsu tuchylu pśišli do sejma: 13. Ilona Urbanowa (67, pśez kjabel), 14. Heiko Bengelstorff (55), 15. Udo Nikuš (37). Njebuźo-li něcht wót tych wuzwólonych swójo wuzwólenje pśiwześ, ga budu te tuchylu njewuzwólone pó rědu do sejma póstupiś.

Za Górnu Łužycu jo wordowało 2.302 głosow wótedanych. Wót nich su wordowali wuzwólone (pó rědu dobytych głosow):

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś