Z Bonna do Katowic za lěpšu klimu

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 08. nowember 2018
Edith Pjeńkowa jo luźam wšake wulicowała wót serbskich drastwow a kak su pjerwjej z njeju cynili. Stefanie Krawcojc

Tuchylu su pilgarje duce pó Nimskej, pśez nimske brunicowe rewěry. Jich ekumeniskemu pilgrowanjeju se groni „Tśeśe ekumeniske pilgrowanje za klimowu pšawdosć“. Wupórali su se dnja 9. septembera z Bonna. Cil jo Katowice, źož buźo wót 3. do 14. decembra klimowa konferenca.

Na 20 pilgari jo pśišło wjacor 5. nowembra do Rownego. Wugótowali su jim serbski wjacor. Góspodliwy vegetariski bufet jo ne nje cakał, ako pomocliwe žeńske na Njepilic dwórje su jim pśigótowali. W serbskich drastwach stej pšosyłej na hejdušku, kulki z twarogom a kisałe górki. Pjeńkojc Kito a Edith wót Rowniskego źiwadła stej gósćam tšojeńko ze starych casow grałej, Manfred Hermaš (pśedsedaŕ serbskeje pśirady pla EKBO) jo powědał wó serbskej historiji a Manfred Nickel jo pśedstajił Njepilic dwór.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś