Strukturne pśeměnjenje: Serby dwójcy pomjenjone

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 08. nowember 2018

Zwězkowe ministarstwo za góspodarstwo jo gano wózjawiło mjazyrozpšawu (Zwischenbericht) strukturneje komisije, ak wuwija strategiju, kak dej se to pśeměnjenje góspodarskich strukturow w brunicowych stronach staś. To wósebne jo, až we tej papjerje su Serby dwójcy pomjenjone ‒ prědny raz we oficielnej papjerje kněžarstwa, ak ma ze strukturnym pśeměnjenim cyniś.

We wótrězku, źož su nalicone wšykne te, ak su wót wuglowych jamow wósebnje pótrjefone, pišo se , až we łužyskem rewěru jo 25.000 luźi dejało swóje jsy spušćiś a pśeśěgnuś. Pśi tom jo wósebnje lud Łužyskich Serbow wordował wobśěžkany we swójom pilnowanju, kulturu a identitu zeźaržaś – pišo se tam.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś