Serbski ewangelski kóńc tyźenja

Awtor: Christina Piniekowa stwórtk, 01. nowember 2018
Na kjarchobje w Ochranowje/Herrnhut. Foto: T. Bejmakowa

Z Ochranowa/Herrnhut. Wobźělniki Serbskego ewangelskego kóńca tyźenja (SEKT), 10 źiśi a 11 dorosćonych, su byli srjejź oktobera w Ochranowje. Tam su se woglědali mimo wjelgin modernje wugótwaneje swětosławneje gwězdoweje manufaktury ze zjawneju źěłarnju, muzejom a grajkanišćom za źiśi teke ochranojski kjarchob a row groby Nikolausa von Zinzendorfa, załožarja tamnejšeje bratšojskeje wósady (nimski Brüdergemeine, engelski Bohemian church).

Serbski kóńc tyźenja, kenž jo nawjedowała slěpjańska fararka Jadwiga Malinkowa gromaźe ze serbskim superintendentom Janom Malinkom (na fośe nalěwo a srjejźi) jo stojał pód motom „žognowanje“. Wobźělniki a wobźělnice su póžywali zgromadnu teologisku zaběru a spiwanje w serbskej rěcy. Ale teke rozwjaselenje a wódychanje z graśami, grajkanim na wódowem grajkanišću a wólnymi rozgronami w pśiroźe Žitawskich górin na Europahof Hainewalde su byli wažne.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś