Serbska „gromada“ w bórkojskem amśe

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 01. nowember 2018
Wjerbno jo dostało toflicku z napismom „Nimsko-serbska gmejna“. Wótlěwa: wjerbański šolta Joachim Dieke, pśedsedarka serbskego wuběrka bórkojskego amta Anett Zyšcyna a Měto Nowak wót bramborskego kněžarstwa. Dieke: ned pśiducy tyźeń bźomy ju powjesnuś,, až kuždy to wiźi. Foto: I. Neumannojc

Z Bórkow/Burg. W bórkojskem amśe maju wót slědnego lěta stawne Serbske blido. Serbske luźe se tam zmakaju, aby se mjazsobu lěpjej spóznali, se rozgranjali a zgromadnje to serbske w amśe doprědka spórali. Tśi raze su se južo zmakali.

16. oktobra su sebje do Wjerbna pśepšosyli Hanza Wylema-Kella ako powědarja iniciatiwy za Serbski sejm. Nadawk mějuca za serbske nastupnosći w bórkojskem amśe Anett Sischke (Zyšcyna)z Rubyna jo jomu na zachopjeńku stajiła cełu litanaju pšašanjow, na kótarež jo dejał we swójom pśednosku wótegroniś. A jo kritiski pśispomjeła: „Smy taki mały lud. Mam tšach, až ta ceła wěc ze sejmom buźo nas wěcej rozšćěpiś ako zwězaś“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś