Něnto pomnik, pótom biografija

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 25. oktober 2018
Regina a Dietmar Schulzojc (Schulze) stej zapalonej slěźarja regionalneje historije. How na drogowanju pśez pódzajtšnu Łužycu, w Žarowje, na slědach Kita Šwjele, kótaryž jo w bliskem Žemrju se drugi raz ženił. Foto: G. W.

Sobotu za dwa tyźenja, 3. nowember, budu w Skjarbošcu (Schorbus) pla Drjowka wótekšyś pomnik (Denkmal) k cesći Kita Šwjele (1836–1922), wucabnika, kantora, měškarja a dłujkolětnego redaktora Casnika, kótaryž jo 44 lět w Skjarbošcu bydlił a 51 lět pisał Casnik (1864–1915). To jo nejskerjej swětowy rekord! – měni Dietmar Schulze ze Skjarbošca, kótaryž gromaźe ze žeńskeju Reginu slěźi na pólu regionalneje historije. Wónej stej iniciatora togo cesćenja.

Z Kitom Šwjelu stej se wónej “pó­zmakałej“ pśi pisanju Skjarbošcańskeje kroniki pśi góźbje 790lětnego jubileja jsy we lěśe 2016. Tencas stej wónej se pšašałej a se pitśku źiwowałej, až wjas žednu kroniku njama.

Dietmar pišo wót lěta 2005 knigły. Te prědne su měli cyniś z historiju Bayerskeje. Wót grodow Wittelsbachojc dynastije bayerskich kralow, wót tych wěcej ak 100 pomnikow bayerskego krala Ludwiga II. Abo wót znatego „Nibelungskego ganka“, kótaryž bayerski kral Ludwig II dał twariś a wumólowaś z motiwami Nibelungskeje legendy. Ten gank jo wordował 1944 pśi bombraděrowanju Münchena docysta skóńcowany.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś