Spomnjeśe na ceptarja Worcha jo wjadło slědk do zachadnosći jsy

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 25. oktober 2018
Gjardy ceptaŕ z wuknicami a wuknikami: Hermann Worch (ceło pšawy) z janšojskimi šulskimi źiśimi w lěśe 1925. Fośe: Archiw Serbsko-nimskego muzeja w Janšojcach

Hyšći comy něco pśipisaś wó cesćenju za Hermanna Worcha dnja 6. oktobera na janšojskem kjarchobje. Někak na tom městnje, źož jo był row togo něgajšnego ceptarja a kantora teje jsy, ako jo tak źěłał za to serbske.

Pśi pomniku jo powědała Rosi Tšukowa (pśedsedarka janšojskeje Domowinskeje kupki), jo wuwitała gósći a pśiswójźbnych, a to w serbskej rěcy. Žeńskecy chor jo spiwał wšake serbske štucki, a faraŕ Kśenka jo powědał. Rědna licba něgajšnych wuknicow a wuknikow jo pśišła na cesne zarědowanje.

Hermann Worch jo zwětšego statkował w Janšojcach, ale kantorił jo teke w Rogoznje (a jo chwalił głose tamnych źowćow). Ako Ingolf Kśenka jo gronił, jo to (a wjele drugego) zgonił w Bramborskem Casniku. Kito Šwjela jo to pisał – stakim jo Hermann Worch južo w lěśe 1905 był tema za dolnoserbski tyźenik. Až jo nawjedował wšake chory, jo respektěrował serbsku rěc a jo z njeju wucył, a to teke we śěžkich casach, wšakim štuckam melodiju dał a njejo wuknikam puki dał, gaž su serbski powědali, njamóžomy dosć cesćiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś