Myto Domowiny za Bjarnata Rjentša z Chóśebuza

Awtor: Domowina srjoda, 17. oktober 2018
Uta Henšelowa gratulěrujo ako cłonk mytowańskego wuběrka Bjarnatoju Rjentšoju. Nagrono jo źaržał Marcus Końcaŕ. Foto: Maćij Bulank/SN

Toś to nagrono jo źaržał Marcus Końcaŕ pśi cesćenju Bjarnata Rjentša 5. oktobra pśi pśepódanju Myta Domowiny:

W Dolnej Łužycy jo wón daloko a šyroko znaty – ako kulturnik, ako ceptaŕ a ako jaden, kenž teke politiski za to serbske wustupujo. Bjarnat Rjentš njejo był jano župan, ceptaŕ na Serbskej rěcnej šuli w Dešanku, zagronity za serbske nastupnosći města Chóśebuza a załožaŕ wjelesych rejowańskich cełkow, ně, wón jo był teke organizatoriski wjednik Dolnoserbskego źiśecego chora, pózdźejšego Dolnoserbskego źiśecego ansambla, a to wušej 30 lět. Dolnoserbski źiśecy chor jo Bjarnat Rjentš natwarił ku góźbje kongresa Domowiny 1982 w Chóśebuzu. Teke pó kongresu jo organizował proby, wabił spiwarki a spiwarjow. Kóńc 80-tych lět jo chor licył 70 źiśi, kótarež su pśišli ze wšakich šulow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś