„Kuždy serbski luź dej měś swój głos“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 10. oktober 2018

To wuzwólowanje Serbskego sejma trajo. Wetom ako te jadne se za to zewšym njeinteresěruju abo su zjawnje pśeśiwo, wabje druge lud k wuzwólowanju. Iniciatiwa za Serbski sejm cyni to něnto na modernu wizu w interneśe. Pódpěrarje a sympatizanty wulicuju zjawnje pśed kameru, dla cogo sebje taki parlament póžedaju. Z Dolneje Łužyce su tśi paršony serbskego zjawnego žywjenja se k sejmoju póznali: janšojski faraŕ a serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka, kustos Serbskego muzeja Werner Měškank z města a wjednica A.B.Ceja dr. Christiana Piniekowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś