Z města

Hanzo Pšuskel – južo 20 lět w parlamenśe

Awtor: Horst Adam srjoda, 10. oktober 2018

Mjazy tymi něźi 45 cłonkami měsćańskeje zgromaźiny w Chóśebuzu su teke žedne, ako južo wjele lět w toś tom wažnem gremiumje sobu źěłaju. Jaden z nich jo Hanzo Pšuskel ze Zaspow, kenž južo wót lěta 1998 – to groni 20 lět dłujko – měsćańskemu parlamentoju pśisłuša. Wón groni, až jo serbski a jo južo w młodych lětach Domowinje pśistupił. Ako cłonk frakcije CDU, kótaraž jo ze 13 cłonkami nejmócnjejša w parlamenśe, se Hanzo Pšuskel wósebnje zasajźujo za wobydlarjow w Zaspach a za zdźaržanje serbskich a wejsnych tradicijow a natury pśi Sprjewi.

Muslimy kśě měś swójo zmakanišćo

Muslimy, ako su žywe na pśecej abo na krotki abo dlejšy cas w měsće, by kśěli měś jadno wobstawne městno, źož mógu se zmakaś a gromaźe bjatowaś. Měsćańske zastojnstwo pak njejo dostało dotychměst k tomu oficialnu pšosbu, jo k tomu gronił wušy šołta Holger Kelch na slědnem pósejźenju měsćańskego parlamenta. Jolic k tomu pśiźo, jich njebuźo město z pjenjezymi pódpěraś. To teke njejo cyniło na pśikład za žydojsku wósadu.

Dalšne dialogi budu lětosa

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś